Bezbednosni sistemi – elementi i primena u magacinima – Lift Truck Co
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
lift truck co

Bezbednosni sistemi – elementi i primena u magacinima

Intralogistički procesi podrazumevaju stalnu interakciju čoveka i mašine. Rizici od nastajanja povreda ljudi i uništavanja imovine su uvek prisutni. Tu na snagu stupaju bezbedonosni sistemi.

Adekvatnim odabirom i primenom bezbednosnih sistema u magacinu ove rizike je moguće eliminisati ili smanjiti na minimalan nivo.Da li znate koji su najvažniji elementi bezbednosnih sistema i kako se oni primenjuju?

1. Polimerne zaštitne barijere

Implementacijom polimernih zaštitnih barijera u magacinu imatćete višestruke benefite koji prevazilaze cenu ulaganja. Iznad i pre svega, postižete prevenciju nastajanja rizika povreda učesnika u radnim procesima. Polimerne barijere ublažavaju eventualne udarce u tvrde i nefleksibilne prepreke viljuškarima.

Ostale direktne koristi su:

  • Primenom polimernih zaštitnih barijera ćete svakako smanjiti i troškove održavanja vaše flote.
  • Barijere štite industrijsku infrastrukturu jer štete koje mogu nastati na njoj mogu uticati na procese proizvodnje i izazvati velike prekide u radu. Prekidi u radu, posledično, uvećavaju sve vaše troškove i prave vam finansijske gubitke.

Implementacijom polimernih zaštitnih barijera produžavate radni vek mašinama. Stvarate dodatnu sigurnost rukovaocima viljuškara. Podižete sigurnost, bezbednost i ukupnu produktivnost procesa u magacinu na visok nivo.

2. Zona ograničene brzine

Kada Vam mašine rade u više zona (magacin, proizvodnja..) ili vam se kroz magacin kreću istovremeno ljudi i mašine, postoji mogućnost ugradnje sistema „Zona ograničene brzine“ u vaše viljuškare.

Viljuškari opremljeni sistemom „Zona ograničene brzine“ automatski identifikuju područje u kojem se nalaze. Oni od kontrolne ploče dobijaju signal ograničenja brzine aktivacijom odgovarajućeg releja u vozilu.

Primena ovih sistema je najvažnija kada imate veliki broj područja u magacinu koja se razlikuju prema uslovima rada i shodno tome čestim promenama brzina kretanja mašina.

Vaši rukovaoci su oslobođeni ručnog menjanja brzine kojom upravljaju mašinama. Time se postiže veća produktivnost rada i uštede u vremenu i lakoća rukovanja. 

Takođe, propisana maksimalna dozvoljena brzina nikada neće biti prekoračena. Biće prilagođena frekvenciji vozila i ljudi koji se nalaze u jednom objektu. Ovime se postiže smanjenje i eliminisanje rizika povreda ljudi i oštećenja imovine kao i svih posledica koje one mogu da izazovu.

Za montažu ovog sistema vam nije potebno stručno osoblje.  

3. Sigurnosna i radna svetla

Povećanje bezbednosti se postiže delovanjem zvučnih efekata (sirene i alarmi), ali i vizuelnim koji upozoravaju pešake i mašine da nailazi mašina. Proizvođač TYRI LIGHTS je dizajnirao Blue Point/Red Point sigurnosna svetla koja se ugrađuju na viljuškare. Primena svetlosne signalizacije je važna u prostorima gde je visok stepen buke koji onemogućava da čujemo dolazak sredstava unutrašnjeg transporta. 

4. Sigurnosni sistemi za zaštitu pešaka

Ovi sistem su ugrađeni u određenim zonama gde zvučnim i svetlosnim signalima upozoravaju pešake na približavanje vozila u zoni u kojoj se nalaze.
Najviše prednosti ovaj sistem donosi prilikom korišćenja viljuškara koji ne izazivaju buku svojim kretanjem kroz magacin. Bezbedonosni sistemi fukcionišu putem senzora tako da nije potrebna nikakva ugradnja na viljuškare niti rukovanje od strane pešaka.