Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Viljuškari

Viljuškari

Čeoni elektro viljuškari  

STILL čeoni elektro viljuškari su zasnovani na stogodišnjem iskustvu u elektronici. Glavna odlika im je nulta emisija gasova, veoma visoke performanse i niski troškovi eksploatacije. U ponudi se nalazi veliki broj modela čije su nosivosti od 1 t do 8 t. Oni koriste Li-Ion baterije ili konvencionalne olovne baterije kao izvor elektične energije.

 

Čeoni dizel i gasni viljuškari  

STILL dizel i gasni čeoni viljuškari imaju veoma nisku emisiju štetnih gasova čak i bez filtera za izduvne gasove. Na taj način drže nivo emisije ispod zahtevanog nivoa. Visoku učinkovitost u radu ispoljavaju čak i u vlažnim i prašnjavim područjima zahvaljujući kapsuliranim komponentama koje imaju. Ponudu čine viljuškari nosivosti od 1,6 t do 8 t.

 

Skladišni viljuškari  

Pod skladišnim viljuškarima podrazumevamo elektro paletare i elektro stakere koji mogu biti i u verziji sa platformom za rukovaoca.  
Elektro paletari sa ili bez platforme koriste se za horizontalan transport i njihova nosivost je do 3,3 t, dok se elektro stakeri sa ili bez platforme koriste za vertilkalan transport na visine i do 5m. Maksimalna nosivost elektro stakera je do 2 t pri brzinama do 10 km/h. 

 

Skladišni bočni viljuškari  

Skladišni bočni viljuškari su superiorni zbog mogućnosti podizanja tereta od 1 t na visinu do 13 m. Viljuške za podizanje se nalaze bočno od rukovaoca a maksimalna nosiviost im je do 2,5 t. U kategoriji skladišnih bočnih viljuškara postoje modeli koji se mogu kretati u svim pravcima, kao i modeli sa superelastičnim gumama.  


Regalni (VNA) viljuškari  

Visokoregalni viljuškari imaju pristup obema stranama visokih regala u magacinu bez potrebe za okretanjem viljuškara. Kabina sa rukovaocem se može podići na visinu čak i do 18 m i time je omogućeno pojedinačno preuzimanje artikala i kompletnih paleta. Nosivost visokoregalnih viljuškara je do 1,5 t.  


Komisionari  

STILL nudi veliki broj vertikalnih i horizontalnih komisionara. Vertikalni komisionari vam pružaju mogćnost podizanja tereta do 12 m visine i 1,5 t težine, dok horizontalni komisionari mogu prenositi robu težine do 2,5 t brzinom od 14 km/h. 

 

Vučna vozila i tegljači 

Vučna vozila i tegljači se koriste za internu manipulaciju teretima na srednje i velike udaljenosti. Sa ili bez prikolice, vučna vozila i tegljači mogu prevoziti terete koji su teški od 3 t do 25 t i time su veoma često u upotrebi na brodogradilištima,  železničkim stanicama, avioindustriji i automobilskoj industriji.  

Ponudu novih STILL viljuškara pogledajte na: