Stručna praksa – Lift Truck Co
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stručna praksa

Lift Truck Co stručna praksa

Stručna praksa u kompaniji Lift Truck Co je idealna prilika za svakog ko poseduje znanje, a ne poseduje dovoljno praktičnog iskustva da se otisne u logističke vode.

Ko može da ide na stručnu praksu?

Svako lice koje nema radno iskustvo u svojoj struci.

Ko može da primi lice na stručnu praksu?

Svaki poslodavac koji u svom Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova ima već predviđeno mesto za lice koje će obavljati stručnu praksu. Mora da ima i plan obavljanja stručne prakse odnosno program usavršavanja. Takođe, mora imati i mentora koji ima istu ili višu stručnu spremu od lica na stručnoj praksi).

Znači kao preduslov da biste primili nekoga na stručnu praksu morate imati dva dokumenta:

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u okviru koga ste predvideli radno mesto za lice koje će obavljati stručnu praksu
Plan obavljanja stručne prakse u kome navodite mentora.

Koji zakoni regulišu pitanje stručne prakse?

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje regulisane su obaveze vezane za doprinose koji se u ovom slučaju obračunavaju.

Za potrebe obavljanja stručne prakse, u skladu sa Zakonom o radu (čl.201) sklapa se Ugovor o stručnom usavršavanju (ako lice mora da polaže stručni ispit za obavljanje određenog posla) ILI Ugovor o stručnom osposobljavanju (u svim ostalim slučajevima).

Sklapanjem ovih Ugovora NE ZASNIVA SE RADNI ODNOS.

Znači ovde morate imati još jedan dokument, kada izaberete lice koje će pohađati stručnu praksu:

Ugovor o stručnom osposobljavanju

Koliko dugo može da traje stručna praksa?

Trajanje stručne prakse određuje se samim Ugovorom. Najduže može trajati 12 meseci (ako zakonom nije drugačije određeno, kao na primer u advokaturi).

Kako se prijaviti?

Kontaktirajte nas.