CY GUARD – Lift Truck Co
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

CY GUARD

Cy Guard sistem akustičnim i svetlosnim signalima instaliranim u navedenoj zoni automatski upozorava pešake i vozače o nailasku vozila. Cy Guard se sastoji od senzora, vizuelnog i zvučnog alarma i centralne jedinice koja je instalirana u zoni. Cy Guard se može prilagoditi kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe korisnika: rotaciono (trepereće) svetlo se može aktivirati na raskrsnicama ili odredjene kapije i vrata mogu biti blokirani ukoliko se viljuškar kreće iza istih.