IT rešenja za viljuškare – Lift Truck Co
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

IT rešenja za viljuškare

IT rešenja za viljuškare

Kupovinom ili rentiranjem STILL viljuškara imate mogućnost pristupa servisnoj aplikaciji LogiMIND pomoću koje smo digitalizovali postprodajne procese. Ovaj tip IT rešenja za viljuškare pokriva sve od inicijacije do realizacije i fakturisanja popravki i servisa, primenom elektronskog radnog naloga.

Time postižemo transparentnost svih procesa koji se tiču servisiranja i održavanja vaše flote viljuškara. 


Softversko rešenje LogiMIND ima za cilj postizanje ekonomskih i vremenskih ušteda sprovođenjem njegovih osnovnih funkcija:

- Vođenje evidencije o viljuškarima iz flote i njihovim glavnim karakteristikama ;
- Kreiranje i ažuriranje digitalnih servisnih ugovora ; 
- Elektronsko zakazivanje i praćenje toka servisiranja viljuškara ;
- Uredne i tačne planove i programe redovnog održavanja flote i termina njihovog obavljanja ; 
- Efikasan sistem kontrole troškova ;
- Uvid u istoriju servisiranja flote ;

Sistematičnost procesa ovog IT rešenja za viljuškare omogućava da postižete jasan uvid u ceo sistem unutrašnje logistike vaše kompanije. Na osnovu toga možete da planirate budžete i resurse veoma precizno i da optimizacijom intralogističkog sistema uvećavate vrednost kompanije i vašeg biznisa.  

Pristupite vašem kreiranom LogiMIND nalogu: